ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. MIROSLAV MICHALIČKA

Slovensky |  English

Profil

Advokátska kancelária JUDr. Miroslava Michaličku stavia na praktických skúsenostiach získaných v oblasti advokácie, v oblasti reštrukturalizačných a konkurzných konaní ako aj na skúsenostiach z výkonu krízového riadenia obchodných spoločností. Zameriavame sa na oblasti obchodného, insolvenčného, občianskeho, rodinného a trestného práva.

Pri výkone advokátskeho povolania využívame odborné vedomosti a bohaté skúsenosti z právnej praxe.

Advokátska kancelária vykonáva svoju činnosť predovšetkým v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Sídlo kancelárie je v meste Trnava.

Vysoká kvalita našich služieb je založená na profesionalite, na odborných vedomostiach aktuálnej ale aj pripravovanej legislatívy a na dlhodobých praktických skúsenostiach v odbore.

Najlepšou odmenou pre renomovanú advokátsku kanceláriu sú predovšetkým kladné referencie a šírenie dobrého mena. Preto sa advokátska kancelária JUDr. Miroslava Michaličku zameriava v prvom rade na kvalitu poskytnutých služieb, na ich širokú dostupnosť a na maximálnu spokojnosť našich klientov.

Cieľom našej advokátskej kancelárie je vytvoriť si s každým klientom vzťah dôvery, pretože dôvera je pre poskytovanie kvalitných právnych služieb nevyhnutná. Bez dôvery nikdy nedôjde k zhode medzi očakávaniami klienta a službami poskytnutými advokátom.

Poskytneme Vám to, čo Vám iní sľúbia, ale nesľúbime Vám to, čo nedokážeme splniť.