Advokátska a správcovská kancelária JUDr. Miroslava Michaličku poskytuje služby v oblasti právneho zastupovania a poradenstva klientov. Ako Advokátska kancelária a zároveň ako Správcovská kancelária poskytujeme služby insolvenčného správcu v konkurzných, reštrukturalizačných a oddlžovacích konaniach (osobný bankrot).

Staviame na praktických skúsenostiach získaných v oblasti advokácie, v oblasti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní ako aj na skúsenostiach z výkonu poradenstva a dohľadu nad krízovým riadením obchodných spoločností.

Pri poskytovaní našich služieb využívame predovšetkým naše odborné vedomosti a dlhoročné bohaté skúsenosti.
Advokátska a správcovská kancelária vykonáva svoju činnosť predovšetkým v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Sídlo kancelárie je v meste Trnava.

Najlepšou odmenou pre renomovanú advokátsku a správcovskú kanceláriu sú predovšetkým kladné referencie a šírenie dobrého mena. Preto sa Advokátska a správcovská kancelária JUDr. Miroslava Michaličku zameriava v prvom rade na kvalitu poskytnutých služieb, na ich širokú dostupnosť a na maximálnu spokojnosť našich klientov.

Cieľom našej advokátskej a správcovskej kancelárie je vytvoriť si s každým klientom vzťah dôvery, pretože dôvera je pre poskytovanie kvalitných služieb nevyhnutná. Bez dôvery nikdy nedôjde k zhode medzi očakávaniami klienta a poskytnutými službami .

 

Poskytneme Vám to, čo Vám iní sľúbia, ale nesľúbime Vám to, čo nedokážeme splniť.