Advokátske služby


Advokátska kancelária JUDr. Miroslava Michaličku stavia na praktických skúsenostiach získaných z dlhoročného výkonu praktickej advokátskej činnosti v celom spektre platného práva Slovenskej republiky a komunitárneho práva Európskej únie. Zameriavame sa predovšetkým na oblasť obchodného, insolvenčného, občianskeho, trestného a rodinného práva. Naše praktické skúsenosti však zahřňajú aj oblasť zmenkového a šekového práva, správneho práva, ústavného práva, práva európskej únie čí medzinárodného skromného práva.

Vysoká kvalita našich služieb je založená na profesionalite, na odborných vedomostiach aktuálnej ale aj pripravovanej legislatívy a na praktických skúsenostiach získavaných v odbore od roku 2004.

Advokátska kancelária JUDr. Miroslava Michaličku počas výkonu praktickej advokátskej činnosti poskytovala svoje služby celému spektru klientov, zastupovali sme svojich klientov a poskytli sme obhajobu v trestnom konaní veľkému množstvu klientov.

Najväčšou odmenou pre nás je to, že sa naši klienti k nám radi vrátia.