Advokátske služby


Advokátska kancelária JUDr. Miroslava Michaličku ako právnik stavia na praktických skúsenostiach získaných z dlhoročného výkonu praktickej advokátskej činnosti v celom spektre platného práva Slovenskej republiky a komunitárneho práva Európskej únie. Zameriavame sa predovšetkým na oblasť obchodného, insolvenčného, občianskeho, cudzineckého, trestného a rodinného práva. Naše praktické skúsenosti však zahřňajú aj oblasť zmenkového a šekového práva, správneho práva, ústavného práva, práva európskej únie čí medzinárodného skromného práva.

Vysoká kvalita našich služieb je založená na profesionalite, na odborných právnických vedomostiach aktuálnej ale aj pripravovanej právnej legislatívy a na praktických skúsenostiach právnika získavaných v odbore od roku 2004.

Advokátska kancelária JUDr. Miroslava Michaličku počas výkonu praktickej advokátskej činnosti poskytovala svoje právne služby celému spektru klientov, zastupovali sme svojich klientov a poskytli sme obhajobu v trestnom konaní veľkému množstvu klientov.

V profesnom tíme pôsobí právnička JUDr. Oľga Talyzina, ktorá ovláda slovenský právny systém ale aj ruský právny systém, a preto poskytuje rusky a ukrajinsky hovoriacim klientom obojstranne kvalifikované právne poradenstvo a zastupovanie jednak v súkromnom práve ale predovšetkým v cudzineckom práve a v medzinárodnom súkromnom a obchodnom práve.

Najväčšou odmenou pre nás je to, že sa naši klienti k nám radi vrátia.